Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

z Biuletynu ...

POKOCHAJ HISTORIĘ 

Weszliśmy w rok 2018, rok szczególny, bo wyznaczający stulecie naszej niepodległości. Rzecz jasna już to pierwsze zdanie trzeba by opatrzeć przynajmniej trzema odnośnikami, ale zakładam, że czytający o tym wiedzą, więc zdanie pójdzie do druku bez opatrunku. Rocznica sążnistą jest i bez echa w biuletynie przejść nie może, dlatego chciałabym w tym roku przypomnieć zdarzenia związane z naszą, odzyskaną w 1918r., niepodległością – te wielkie, te ciekawe, te istotne lub opowiedzieć o tych niemal nieznanych, ale poznania wartych.

Tyle tytułem wstępu, a teraz – ad rem. Dziś przypomnimy pierwszy rząd państwa polskiego, ten sam, którego rocznica próby obalenia, minęła niespełna tydzień temu – rząd Jędrzeja Moraczewskiego. A miało to miejsce w nocy (bo najlepiej obala się rządy nocą) z 4 na 5 stycznia 1919. Chcieli to zrobić wojskowi związani ze środowiskami endeckimi i konserwatywnymi, a konkretnie pułkownik Marian Januszajtis-Żegota oraz książę Eustachy Sapieha. Dlaczego? Przyczyn zorganizowania zamachu stanu przez Januszajtisa należy doszukiwać się w planie Józefa Piłsudskiego, poszerzenia zaplecza politycznego, dla nowotworzonej w Warszawie ogólnopolskiej władzy. Plan Piłsudskiego był piękny, ale karkołomny, albowiem pomiędzy stronnictwami prawicy i lewicy istniały zadawnione niechęci - socjaliści byli oskarżani przez endeków o sympatie prokomunistyczne; socjaliści oskarżali z kolei endeków o niechęć do poprawienia bardzo trudnej sytuacji socjalnej szerokich rzesz robotników i rolników. I oczywiście każda ze stron uważała, że ma prawo do budowy sprawiedliwego rządu, reprezentującego rzeczywisty interes narodowy. Ostatecznie 17 listopada 1918 Józef Piłsudski powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego złożony z socjalistów i ludowców. Przypomnijmy, że Józef Piłsudski był socjalistą. Jeśli tego nie napiszę, zostanie mi to 100 razy wytknięte. Ale nie możemy zapominać też, że każdy jakąś przeszłość polityczną ma, a to on a nie nikt inny wypowiedział  słynne słowa: „Towarzysze, jechałem czer­wonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku "Niepodległość", ale tam wysiadłem. Wy możecie jechać do stacji końcowej, jeśli potraficie, lecz teraz przejdźmy na "Pan". Jest też równie znane „kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość będzie potomkiem kobiety uprawiającej najstarszy zawód świata”. Wróćmy jednak do rządu Moraczewskiego. Rząd ten wprowadził odważne reformy m.in. ośmiogodzinny dzień pracy, legalne związki zawodowe i prawo do strajku, oraz także inspekcja pracy czy ubezpieczenia chorobowe. Czyli jak na owe czasy był to program społeczny niezwykle postępowy. Działania te, zwłaszcza w zakresie uregulowania stosunków pracy, sytuowały Polskę wśród państw o najnowocześniejszym ustawodawstwie. Odrodzona Polska poziomem demokracji pracy wyprzedzała najbardziej rozwinięte kraje zachodnioeuropejskie. I warto tu nadmienić, że kraje zachodnie nie miały ustawodawstwa socjalnego nie dlatego, że była wojna. Ale dlatego, że panował tam wyzysk. I protestantyzm. Wojna w tej kwestii jako taka znaczenia nie miała. Z polecenia Naczelnika Państwa rząd ten ogłosił powszechne czynne i bierne prawo wyborcze, powszechne, czyli  także dla kobiet. Toteż w dziesięć lat później nie bez racji zauważył Stanisław Estreicher, wybitny konserwatysta i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, że "Polska należy dzisiaj do państw przodujących na polu rozwoju ustawodawstwa społecznego. Żadne inne państwo nie ma tak bogatego kodeksu społecznego, jaki mogłyby stanowić polskie ustawy tej treści zebrane. Stanowi to niewątpliwie wielkie obciążenie produkcji polskiej, ale jest zarazem klapą bezpieczeństwa przeciw bolszewizmowi i niezadowoleniu mas. Tym tłumaczy się, iż nuta socjalna jest jedną z zasadniczych rysów naszej polityki wewnętrznej". I o tym szanowni Państwo zapominać nie możemy.

Można spokojnie pokusić się tezę, że o pierwsze 10 tygodni nowego państwa przesądziło w znacznym stopniu o przyszłym rozwoju kraju. Decyzje rządu Moraczewskiego zapoczątkowały budowę państwa kapitalistycznego, na miarę epoki nowoczesnego, mającego zabezpieczać również prawa i aspiracje warstw plebejskich. Ale poza gabinetem znalazły się środowiska endeckie oraz konserwatywne. Prawica przede wszystkim Narodowa Demokracja protestowała przeciwko tym reformom, co spowodowało napięcia. Dla uspokojenia nastrojów Piłsudski wyznaczył termin przeprowadzenie wyborów parlamentarnych na 26 stycznia 1919 roku. Warto pamiętać, że w tym samym czasie mimo animozji osobistych (persona lis not the same as important) zdecydował się oddać prowadzenie spraw zagranicznych Polski w ręce Romana Dmowskiego, dzięki czemu zyskiwaliśmy lepsze zabezpieczenie naszych interesów na zbliżającej się konferencji pokojowej w Paryżu. Zamach stanu nie udał się. Piłsudski zamiast pozwolić zamachowcom wdziać szaty męczenników - ośmieszył ich. Ot zwymyślał ich i puścił wolno. Większość oficerów biorących udział w zamachu pozostała w armii. Była to łagodne traktowanie, bo Sapieha został ambasadorem RP w Londynie, zaś Januszajtisa przeniesiono najpierw w stan spoczynku, a potem przywrócono do służby i nawet walczył on w wojnie polsko-bolszewickiej.

Zamach dał Piłsudskiemu pretekst do zdymisjonowania rządu Moraczewskiego, a zatem osłabienia lewicy oraz do podstawienia nogi prawicy i przede wszystkim załagodził w zarodku możliwy konflikt z Paderewskim. Piłsudski powierzył mu misję utworzenia nowego rządu, a on, choć przecież grzmiał, że jedzie do Warszawy go obalić, znalazł się w sytuacji bez wyjścia – musiał przyjąć stanowisko i podporządkować się Naczelnikowi. W ten sposób w jakimś sensie prawica uwiarygodniła go, jako tymczasową głowę państwa Z drugiej strony zamach skompromitował endecję, która żeby zdobyć władzę, sięgnęła po przemoc. Aczkolwiek 

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


 

 


Msze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.30
11.00            
16.15 Harrogate -   1 i 3 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 niedziela miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

 

 


 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE