Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie w Poradni Życia Rodzinnego powinny się zgłosić na ostatnie spotkanie u Ks. Proboszcza. Można się umówić telefonicznie. Przypominamy, że badanie Protokół Kanoniczego Badania Stanu Wolnego Narzeczonych - powinno się odbyć na 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia Sakramentalnego Małżeństwa. Kolejny Kurs Przedmałżeński odbędzie się:


KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ZIMOWA 2019

W SOBOTĘ 2 MARCA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 

             

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA,

godz. 18:15 – 2. konferencja  – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I w kawiarni ośrodka


W NIEDZIELĘ 3 MARCA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2

 

godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej

godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

 


RADOSNA INFORMACJA DLA PARAFIAN Z PONTEFRACT I OKOLIC - od Nowego Roku 2019 w kościele angielskim pw. św. Józefa w Pontefract przy Back Street WF8 1NL za zgodą miejscowego proboszcza Fr. Simon Lodge wielkiego czciciela bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - Msza Święta w języku polskim będzie sprawowana dwa razy w miesiącu w 2 & 3 niedzielę miesiąca zaś w 4. w Normanton w kościele św. Jana Chrzciciela przy Newland Lane - WF6 1 BA. W Harrogate od 1 stycznia 2019 roku będzie Msza Święta w języku polskim tylko w 1 niedzielę miesiąca.

      

 

 

 

z Biuletynu ...

     

 

ZSYŁKI - Syberia to miejsce szczególne. W historii Polski to symbol kary, cierpienia, losu polskiego, odczytywanego w kontekście martyrologicznym. Ale czy można inaczej? Tak. O dziwo można i o tym poniżej. Najpierw jednak pochylmy głowę nad zdarzeniami nocy 9/10 lutego 1940r. – pierwszą w czasie II wojny światowej, deportacją Polaków w głąb Rosji. Historie wywózek to wielkie tragedie rodzinne. Deportacje objęły 365 tysięcy osób. O losach tych ludzi wiemy stosunkowo dużo. Są też Ci niepoliczeni - kilka tysięcy dzieci i nieletnich, którzy zmarli podczas transportu, z powodu nieludzkich warunków, chorób i straszliwego mrozu. Polakom dawano tylko kilkanaście minut czasu, aby spakować swój dobytek i jechać w nieznane. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Co byśmy spakowali?

Tak Syberia to miejsce szczególne. Nie tylko dla nas zresztą, bo od początku rosyjskiej tam obecności stanowiła miejsce kary i wygnania. Ogromny obszar, od Uralu do Oceanu Spokojnego, obejmujący 8 stref czasowych, surowe warunki klimatyczne oraz słabe zaludnienie, to idealne naturalne więzienie. Co ciekawe proceder zsyłek, który rozwinął się już w XVI wieku, rozwinął się, dlatego przede wszystkim, że Rosja nie posiadała systemu więziennictwa.

Polacy, wśród ludzi zesłanych na Sybir, stanowili szczególną grupę. Jak zapisał jeden z podróżników, który odwiedził Syberię pod koniec XVIII wieku: "Polacy i wygnańcy tworzą liczną rzeszę. Polaków zesłano tu po pierwszym rozbiorze (…) chwalono ich uczciwość w tym kraju. Są najbardziej zaradni i najlepiej znają się na gospodarstwie". Najpierw masowo trafiali na Sybir Ci pojmani po rzezi Pragi, potem zwolennicy Napoleona. Dalszy napływ zesłańców miał miejsce po dwóch wielkich zrywach niepodległościowych w XIX wieku. Szacuje się, że po klęsce powstania listopadowego na Sybir trafiło 20-50 tysięcy zesłańców, styczniowego - 16-20 tysięcy Polaków. Pomimo straszliwych warunków, jakie panowały w drodze na Sybir, po przybyciu na miejsce Polacy angażowali się w przedsięwzięcia handlowe i przemysłowe. Jeden z nich prowadził nawet fabrykę czekolady w Tomsku. Zesłańcom zawdzięczamy też wiedzę naukową i etnograficzną, jak również informacje o niezwykłej florze i faunie Syberii oraz o jej bogactwach mineralnych. W sumie w przededniu wybuchu I wojny światowej na Syberii znajdowało się około 150 tysięcy Polaków, zarówno wolnych osadników, jak i zesłańców.

O ile w XIX wieku na Sybir skazywano konkretne osoby za konkretne czyny, to w wieku XX terror komunistyczny przyjął zasadę zbiorowej odpowiedzialności. Deportacje nabrały charakteru masowego i objęły nie tylko rodziny, ale też całe grupy społeczne, narodowe lub religijne. Nowym narzędziem opresji w Rosji sowieckiej, a następnie ZSRR, stał się Gułag, system niewolniczych obozów pracy. Wiele z nich znajdowało się na bezkresnych syberyjskich pustkowiach. Okrucieństwem w nich panującym gułagi niczym nie ustępowały swym niemieckim odpowiednikom-obozom koncentracyjnym. Trudno oszacować całkowitą liczbę więźniów osadzonych w radzieckich łagrach, jak również liczbę ofiar śmiertelnych systemu obozów koncentracyjnych. Wobec fatalnych warunków życia, niezwykle ciężkiej i wyniszczającej pracy, niedostatków pożywienia i naprawdę okrutnych prześladowań, więźniowie wytrzymywali w łagrach średnio kilka miesięcy. Szacuje się dzisiaj, że do momentu likwidacji systemu w latach osiemdziesiątych XX wieku śmierć w łagrach mogło ponieść nawet do 50 mln ludzi. Bardzo polecam książkę Anny Herbich „Dziewczyny z Syberii”, z zastrzeżeniem, że nie jest to literatura dla osób wrażliwych i o słabych nerwach. Opowiadania Tadeusza Borowskiego mną nie wstrząsnęły tak, jak historie w niej zawarte. Opis prawdziwego piekła - Upadku i wzlotu ducha ludzkiego.  Lektura obowiązkowa dla tych, którzy posiadają złudzenia i ciągoty do komunizowania.

Po wybuchu II wojny światowej, w okresie okupacji sowieckiej w latach 1939-1941 miały miejsce cztery wielkie akcje deportacyjne z ziem polskich. W pierwszej kolejności wywieziono tzw. osadników tj. wszystkie osoby, które nabyły ziemię w parcelacji na obszarze ziem wschodnich II RP oraz tzw. leśników, czyli osoby zatrudnione przy ochronie lasów prywatnych i państwowych. W dniach 12-13 kwietnia 1940 dopełniono dzieła lutowej wywózki. Deportowano rodziny osób wcześniej represjonowanych, w tym jeńców mordowanych w tym samym czasie w Katyniu. Wywiezionych rozsiedlono w Kazachstanie. 36 tysięcy z nich skierowano do pracy w kołchozach, 18 tysięcy w sowchozach, a 8 tysięcy umieszczono w osiedlach robotniczych i przy budowie linii kolejowych. Wśród osób dotkniętych kwietniową deportacją liczebnie dominowali Polacy, ale w tym czasie wysiedlono też Żydów, Ukraińców i Białorusinów. Następna kategoria i następna duża deportacja to koniec czerwca 1940 roku. Usunięto w ten sposób tzw. bieżeńców, uchodźców z Polski centralnej i zachodniej, którzy uciekli na wschód w obawie przed niemieckimi prześladowaniami. Taka ironia losu. Ostatnia masowa deportacja miała miejsce rok później, tuż przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej i dotyczyła członków organizacji uznanych za kontrrewolucyjne i ich rodzin.

Historycy na podstawie sowieckich archiwów wyliczyli, że w sumie w czasie II wojny światowej deportowano z ziem polskich w głąb Związku Sowieckiego około 320 tysięcy osób. Po układzie Sikorski-Majski wielu z nich udało się wraz z Armią Andersa wydostać z tego piekła. Niektórzy osiedlili się w Leeds. I tu budowali małą Ojczyznę. Im i ich rodzinom między innymi, zawdzięczamy nasz Ośrodek i nasz Kościół. /M.I./ 

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


Odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda  2018/2019

Plan odwiedzin będzie podawany sukcesywnie w „Biuletynie”

ROZPOCZĘCIE - godz.13.00                  +                    ZAKOŃCZENIE – do  godz. 20.30

CEL  ODWIEDZIN: wspólna modlitwa, błogosławieństwo, rozmowa duszpasterska, wspólne poszukiwanie dróg jeszcze 
                              lepszego budowania wspólnoty parafialnej.

PRZYGOTUJMY:   stół nakryty obrusem (jeśli to możliwe białym), krzyż, zapalone świece, Pismo Święte (jeśli posiadamy) i 
                             wodę święconą.

 

PONIEDZIAŁEK – 7.01.2019r. - LEEDS  LS 17  CZ.I &II -Primley Raod Drive; Primley Park Drive; Sandhill Oval; Moor Allerton Drive; Talbot Avenue; Benteliffe Gardens;Stainburn Crescent; Stainburn Drive; Carr Manor Crescent; Carr Manor Walk; Carr Manor Road; Carr Manor Place; Leafield Drive; Buck Stone Oval; Birkdale Walk; Alwoodley Lane; Edgbaston Close; The Mount.; Blacmor Court;

WTOREK  -  8.01.2019r.  -  LEEDS  LS 17  CZ.III & CZ.IV  -  Mape Craft; High Ash Crescent; High Ash Drive; Linton Drive; Linton View; High Moor Crescent; Allerton Grove; The Spinney; Barfield Crescent; Plantation Av.; Plantation Gardens; Linton Avenue; Linton Rd; The Moorlands; Maple Craft; Moorland Gardens; Kings Croft Gardens; Highwood Avenue; Stongote Road; Street Lane; Street Lane West; Stainburn Road; Wyncliffe Gardens; Allerton Grange Rise; Allerton Grange Close.; Nunroyd Avenue; Highwood Avenue

ŚRODA – 9.01.2019r. - LEEDS  LS 9; 10 & 11 “ADRESY STAŁE”  - Chatswood Av.; Aberfield Close; Thorpe Gardens; Southleigh Gr.; Allenby Rd.; Southleigh Dr.; Neville Row; Grovehall Dr. Waincliffe Crescent; Allenby Drive; Strathmore View; Lincoln Green Court; Spring Close Avenue

CZWARTEK  -  10.01.2019r.  -  LEEDS  LS 15  -Field End Road; Jean Avenue; Temple Gate Ave.; Barwick in Elmet; Kelmscott Grove; Cartmell Drive; Coronation Parade; Templsgate Avenue; Lakeland Court; Moresdale Lane; Farm Road; Poole Road; Coldweel Rd;

PIĄTEK - 11.01.2019r.  - LEEDS  LS 11 - “ADRESY NOWE”  -Ks. Prob. umówi się telefonicznie.

PONIEDZIAŁEK – 14.01.2019r. - LEEDS  LS 3; 4; 5 & 6  - Kings Alfreds Green, Porkland Dr.; King Alfreds Way; Walmsley Road; Winstanley Tarrace; Vesper Tarrace; Vesper Gate Crescent; Argie Avenue; Eden Crescent; Burley Road; Woodsley Road;

WTOREK - 15.01.2019. - LEEDS  LS 14 & 24 & 25 - “ADRESY STAŁE”  -  Whinmoor Cr.  Tarnside Dr.; South Parkway Av.; South Park Way; Southwood Cr.; Barley Hill Rd.; Almsford Oval; Spring Grove; Poplar Grove; Woodfield Rd.; Rasedgle Cl.; Mount Street; Stanks Drive; Baggart Hill Crescent; Baggart Hill Rd.; Kentmere Av.; The Rein;

ŚRODA – 16.01.2019r. -LEEDS  LS 18  &  19 - “ADRESY STAŁE” -Victoria Close; Hawksworth Road; Victoria Drive; Stanhope Drive;Newlaithes Road; Stoney Croft; Brownbarrie Drive; Greenbanks Avenue; Stanhope Ave; Church Road; King George Avenue;

CZWARTEK  -  17.01.2019r.  HARROGATE - “ADRESY STAŁE” - Rosedgle Close; Hollins Crescent; Woodfield Road; Almsford Oval; Poplar Grove; Woodfield Gardens; Knaresborough Road; Unity Grove; Eavestone Grove; Kennion Road; Robert Crescent; Bramham Dr,;

PIĄTEK  -  18.01.2019r.  -  HARROGATE -  - “ADRESY STAŁE” I “nowe adresy”; - Hartwith Drive; Burnby Close; Stanhope Dr.; Back Granvile Road.; Knocx Avenue; St. Andrew Av.; Fountains Av.

PONIEDZIAŁEK  -  21.01.2019r.  - LEEDS  LS12 - “ADRESY STAŁE”

WTOREK  -  22.01.2019r.  -  LEEDS  LS12 - “nowe adresy”;-Ks. Prob. umówi się telefonicznie

ŚRODA  -  23.01.2019r.  -  OTLEY & IKLEY  -“ADRESY STAŁE”

CZWARTEK - 24.01.2019r.- LEEDS  LS13 - “ADRESY STAŁE”  -Ks. Prob. umówi się telefonicznie

PIĄTEK – 25.01.2019r. - LEEDS  LS 13 - “nowe adresy”;  -Ks. Prob. umówi się telefonicznie.


 

 


Msze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00
11.00            
16.15 Harrogate -   1 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 i 3 niedzielę miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

  

 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE