Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

ŚWIĘTO STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI
Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

TEDEUM LAUDAMUS - CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY w ten sam historyczny dzień odzyskania Niepodległości umiłowanej Ojczyzny naszej Polski odśpiewamy po Komunii Świętej na każdej Mszy Świętej.

HYMN NARODOWY „JESZCZE POLSKA NIE ZGINEŁA KIEDY MY ŻYJEMY…”  - odśpiewamy w duchowej więzi z Rodakami w Ojczyźnie dzisiejszej niedzieli o godz. 11:00 - W POLSCE BĘDZIE GODZ. 12:00 NARODOWEGO ODŚPIEWANIA HYMNU.

DZWONY - W 100. ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ ZADŹWONIĄ - w Anglii o godz. 12:30 zadzwonią dziękując Wszechmocnemu Bogu za Pokój i oddając część poległym. Nasz dzwon św. Jana Pawła II także będzie w tym wydarzeniu uczestniczył, a my wsłuchani w ośrodku w jego brzmienie trwajmy w modlitwie - Nie pytaj kumu bije dzwon, on bije dla Ciebie...


 


Sylwestrowa Noc 2018

z Biuletynu ...

„Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem”,

czyli o tym, czym jest naród słów parę.

Świętowaniu 100-lecia odzyskania niepodległości sprzyja refleksji historiozoficznej nad istotą tego, czym jest naród. Jest to zagadnienie ogromnie ciekawe, ponieważ do dnia dzisiejszego nie wypracowano właściwie wspólnej definicji dla tego tworu kulturowo-społeczno-politycznego. Jeżeli już podejmuje się próby określenia fenomenu „narodu”, to odnoszą się one do wyznaczników określających go, ale nigdy nie tworzą pełnej definicji. Dla mnie osobiście najbardziej przekonującą jest teoria brytyjskiego socjologa Ernesta Gellnera. Dlatego może, że wskazywał on na kulturę, jako fundament identyfikacji narodowej, czyli tego co stanowi o odrębności tak grupy, jak i jednostki.

W obrębie bowiem kultury, obejmującej religie, język, dziedzictwo narodowe itd., i na jej podłożu kształtują się pewne wartości, które pozwalają identyfikować się z taką a nie inną grupą. Zatem cytując Gellnera „Dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli i tylko, jeżeli uczestniczą w tej samej kulturze, przez którą rozumieć będziemy system idei, znaków, skojarzeń, sposobów zachowania się i porozumienia się.” Ale to nie wszystko. Dochodzimy bowiem do drugiego filaru definicji narodu według Gellera - do najciekawszego jej aspektu, a mianowicie do poszerzenia tej definicji o element woluntarystyczny. „Dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli i tylko jeżeli uważają, że należą do tego samego narodu. Inaczej mówiąc, narody są dziełem człowieka, wytworem jego przeświadczeń, lojalności i solidarności. Zbiór osób ( na przykład mieszkających na danym  terenie lub mówiących danym językiem) staje się narodem wtedy i tylko wtedy, gdy są one stanowczo przekonane, iż z tytułu współ-przynależności do owego zbioru mają wobec siebie pewne obowiązki i prawa. Tym, co czyni z nich naród, jest wzajemne uznanie się za rodaków, a nie jakakolwiek inna wspólna cecha, która przysługuje wyłącznie im i odróżnia ich od reszty ludzi.”.

Lubię tę definicję, bo jest to definicja wskazująca na element aktywny i dynamiczny kształtowania się zbiorowości. Jestem członkiem danej zbiorowości, nie tylko z racji miejsca zamieszkania i języka, ale dlatego, że chcę.

Oczywiście miejsce zamieszkania jest ważne do pewnego stopnia. Nie można zapomnieć o roli Państwa, jako czynnika kształtującego pojęcie narodu. Na pragnieniu posiadania przez naród polski własnej państwowości zasadzała się wszak cała 123 walka z zaborcami. Byliśmy wszak narodem w królestwie ducha… i dzięki temu, nota bene, przetrwaliśmy, jako zwarta grupa, ale także i moim zdaniem przede wszystkim, dzięki właśnie temu, wspomnianemu wcześniej, czynnikowi kulturowemu, umacniającemu naszą odrębność i wyjątkowość. A w szczególności dzięki czynnikowi językowemu i wierze. Katolicyzm jest dla naszego rozumienia narodu, absolutnie kluczowy, o czym a chwilę.

No ale państwo, jako miejsce gdzie grupa może realizować, poprzez działania polityczne, gospodarcze i kulturowe, swe cele, jest jak by nie było, ważne. Zresztą warto przypomnieć, że samo słowo „nation”, pierwotnie odnosiło się do miejsca urodzenia, a więc ziemi, z której dana grupa wyrastała. Tu warto wskazać, że takie wiązanie pojęcia narodu z ziemią i miejscem jest jednak charakterystyczne dla kultury zachodnioeuropejskiej. Dla nas słowo naród ma znaczenia bardziej emocjonalne.

Przykładem tego może być choćby myśl narodowa Romana Dmowskiego – przywódcy Narodowej Demokracji, który naród definiował, jako „niezależny od woli jednostki związek (…) sprawiający, że jednostka zrośnięta przez pokolenia ze swym narodem w pewnej szerokiej sferze czynów nie ma wolnej woli, ale musi być posłuszną woli zbiorowej narodu, wszystkich jego pokoleń wyrażającej się w odziedziczonych instynktach. Instynkty te silniejsze nad wszelkie rozumowanie i panujące częstokroć nad osobistym instynktem samozachowawczym, gdy nie są znieprawione lub wyrwane z korzeniami, zmuszają człowieka do działania nie tylko wbrew dekalogowi, ale wbrew sobie samemu, do oddania życia, do poświęcenia droższych od niego rzeczy, gdy idzie o dobro narodowej całości.”.

Prawda, że piękne? Zresztą polska myśl polityczna i polska myśl narodowa jest naprawdę warta uwagi, nie tylko ze względu na swą kreatywność, ale także na aspekt etyczny. Jest to myśl głęboko katolicka i na wartościach katolickich opierająca się. Stąd jej wewnętrzne piękno i spójność. W tym kontekście warto odwołać się do tego, na co zwraca uwagę prof. Adam Wielomski, tym bardziej, że ma to odniesienie do dyskusji, która toczy się wokół rzekomych wartości ujemnych, polskiej myśli narodowej, a zwłaszcza jej rzekomego rasizmu. Cała ironia tego pomówienia polega na tym, że w narodzie polskim nigdy nie było rasizmu, bo go być z zasady nie mogło. „Rasizm, jako taki, jest, bowiem wynalazkiem kultury protestanckiej i wywodzi się z protestanckiego przekonania o tym, że ludzie są predystynowani przez Boga do zbawienia lub do potępienia. Jest to myśl, która bardzo silnie jest podkreślona u Lutra. Dlatego też rasizm może rozwijać się w tych krajach, które są zbudowane na podłożu protestanckim. Dlaczego? Dlatego, ze Pismo Święte w kilku miejscach Starego Testamentu twierdzi, że dusza ludzka umiejscowiona jest we krwi. Jeżeli uznajemy, tak jak twierdzą to protestanci, ze jedni są predystynowani do zbawienia a inni do potępienia, a protestanci spotykając się z innymi ludami pogańskimi i nieeuropejskimi uważali, że oni sami stanowią ten element wybrany, predystynowany do zbawienia, że miejscowi autochtoni do tego zbawienia predystynowani nie są. W związku z czym pojawia się problem natury technicznej: co trzeba zrobić w sytuacji, kiedy dusza ludzka znajduje się we krwi i jedna grupa jest predystynowana do zbawienia a druga nie? Odpowiedz jest banalnie prosta: zakazać małżeństw mieszanych pomiędzy tymi, którzy są predystynowani do zbawienia i tymi, korzy są skazani na wieczne potępienie. Stad pojawiła się doktryna apartheidu i doktryna rasistowska. W Polsce nigdy nie było podglebia dla tego typu doktryny, bo w Polsce nie było ani problemu wielu ras, występujących na tym samym terytorium, ani nie było protestantyzmu (a przynajmniej nie był to protestantyzm silny). Jeśli weźmiemy "Myśli nowoczesnego Polaka", to Roman Dmowski powie nam, ze "jestem Polakiem, bo myślę i czuje po polsku”. Oznacza to, że potencjalnie Polakiem może by każdy, kto myśli i czuje po polsku, bez względu na to, jaki miałby kolor skory. Nie musi być wcale osoba urodzona w

Czytaj wiecej [ >>> ]

InformacjaZAPRASZAMY NA ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ w imieniu organizatorów PATRIAE FIDELIS

Impreza odbędzie się 1 GRUDNIA BR. W SOBOTĘ. Zabawa będzie pełna wróżb i muzyki. Rezerwacje oraz sprzedaż biletów – w sklepiku w Polskim Ośrodku. Serdecznie zapraszamy."


 

BAL SYLWESTROWY 2018/2019
Szanowni Parafianie. W związku z popularnością imprezy sylwestrowej ogłaszamy otwarcie sprzedaży biletów na tę imprezę w dn. 11.11.2018r. Będzie jak zawsze, czyli fajnie. Zagra rewelacyjna grupa „CHARTS”. Cena biletu dla Parafian - dla gości i Dzieci na plakacie informacyjnym. W cenie biletu obiad i dwa bufety (słodki i nie) przez całą noc oraz lamka szampana o północy. Zapisy w sklepiku.


 

POPPY APPEAL
11 listopada 1918 r. to dla Polaków dzień radości z odzyskania państwa po latach zaborów. Dla Brytyjczyków, to dzień refleksji i pamięci nad losem poległych żołnierzy I wojny światowej. W jaki sposób świętuje się rocznicę zakończenia Wielkiej Wojny w Wielkiej Brytanii? Oprócz defilad i składania wieńców pod cenotafami - kwestuje się. Ta publiczna kwesta na rzecz inwalidów wojennych wszystkich wojen, znana jest pod nazwą Poppy Appeal. Kieruje nią Royal British Legion, czyli Królewski Legion Brytyjski, a zbiórkę przeprowadzają wolontariusze. Kwestujący wpinają każdemu ofiarodawcy maka. Akcję kończy się 11 listopada,


Msze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.30
11.00            
16.15 Harrogate -   1 i 3 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 niedziela miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

  

 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE