Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

 

z Biuletynu ... 

„Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja! Twego syna,

Gospodzina, matko zwolena Maryja, Zyszczy nam, spuści nam. Kiryjelejzon”

Szczerze wyznać muszę, że jest w polskiej historii data, którą darzę sentymentem niekłamanym. 15 lipca roku Pańskiego 1410, czyli Grunwald. Co więcej ogromnie też lubię i powieść H. Sienkiewicza i ekranizacje tej powieści w reżyserii A. Forda. Jest coś takiego w historii zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, co wciąż fascynuje i porywa. Dziwić to nie powinno, bo była to wszak jedna z największych batalii wojska polskiego w historii w swojej skali i zażartości walk. Starły się wówczas dwie największe w średniowieczu armie europejskie. Przytłaczająca klęska wojsk Zakonu Krzyżackiego, triumf polsko-litewskiej wojskowości nad Germańcami, niewyobrażalne, heroiczne i miażdżące zwycięstwo pierwszego władcy zjednoczonego państwa polsko-litewskiego.

 

Bitwa ta była apogeum wojny, która wybuchała między Zakonem Krzyżackim, a Zjednoczonym Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, czyli tzw. Unią Jagiellońską o litewską Żmudź, która wbijając się klinem między posiadłości krzyżackie w Prusach i w Kurlandii, rozdzielała ich państwo na dwie części. Ruszając na jej podbój, Krzyżacy użyli swojego ulubionego argumentu, konieczności walki z „pogaństwem”. Takie hasła konieczności wprowadzenia koniecznych zmian „ogniem i mieczem”, w obliczu kompletnego braku zrozumienia przez druga stronę, co dla niej dobre, proszę zwrócić uwagę, były i są do dziś niezwykle popularne. Zmieniły się może metody i taktyki podboju, ale retoryka pozostała ta sama, podobnie jak i cel - ziemie i majątki.

Wokół bitwy do dziś krąży wiele mitów, mówi się np. o zastosowaniu przez Krzyżaków pułapek, i o tym, jakoby przybyli wcześniej na pole bitwy, i lepiej się do niej przygotowali. Mówi się o gorszym uzbrojeniu wojsk polskich i litewskich, o dwukrotnej przewadze liczebnej naszych wojsk, a także o tym, jakoby lekka kawaleria krzyżacka miała na chwilę zająć polski obóz.

Nie są prawdą. Prawda jest natomiast taka, że Jagiełło i Witold przez cały czas bitwy kontrolowali sytuację, potrafili sobie poradzić w krytycznych momentach, i po mistrzowsku wykorzystywali nadarzające się okazje. W pełni wykorzystali wszystkie zalety i możliwości własnych wojsk. Ani na chwilę nie pozwolili Krzyżakom na uzyskanie przewagi. Wielki Mistrz także umiejętnie dowodził własnymi oddziałami, rozważnie dysponował odwodami i umiejętnie przerzucał swe siły. W końcowej fazie bitwy nie potrafił jednak zapanować nad własnymi wojskami i dopuścił do całkowitego załamania walczących wojsk krzyżackich, w rezultacie czego poniósł upokarzającą klęskę. I to trzeba pamiętać. Ja naprawdę głęboko wierzę, że trzeba mówić o Grunwaldzie i Cedynii i Kircholmie i Kłuszynie i Chocimiu i Wiedniu i Parkanach i wielu, wielu innych.  Bo mamy historyczne powody do dumy. Teraz jednak, mając świadomość tego, że trudno jest o Grunwaldzie napisać krótko coś odkrywczego, chciałabym przytoczyć kilka ciekawostek, wyszperanych w Internecie. Zatem nie będzie o tym , że wojska polskie miały obóz w lesie, że śpiewały Bogurodzicę przed bitwą, że Krzyżacy przysłali Jagielle dwa nagie miecze, a w swoim obozie mieli przygotowane kajdany dla jeńców… O tym słyszał chyba każdy. Ale czy wiedzą Państwo, że:

1/ Przed bitwą Jagiełło wysłuchał dwóch Mszy? Nie wynikało to bynajmniej z jego nadmiernej pobożności. Cóż, w sytuacji niepewności i napięcia, panującego wśród rycerstwa, które nieustannie dopytywało się o rozkazy, chciał działać rozważnie. Spokojnie czekał na wieści od Witolda na temat aktualnej sytuacji jego oddziałów, nim sam wyda jakiekolwiek dyspozycje.

2/ Albo, że w bitwie pod Grunwaldem walczył ojciec Jana Długosza – autora Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego, w których m.in. opisywał przebieg bitwy?

3/ Interesujące jest też i to, że Jagiełło polecił swoim wojskom założyć słomiane opaski w celu odróżnienia swojego, od wroga i wydał hasła bojowe „Wilno! Kraków!”, ponieważ wygląd obu armii, polskiej i krzyżackiej, był do siebie podobny. Jedynie bracia-rycerze wyróżniali się spośród wszystkich białymi płaszczami z krzyżami (pamiętać należy, że po stronie Krzyżaków walczyło wielu gości z Europy; oni nie nosili takowych płaszczy).

4/ Mało kto wie, że Jagiełło ochrypł od wydawania rozkazów i zagrzewania rycerzy do walki. Podobno bardzo trudno było go zrozumieć nawet z bliska jeszcze w dniu następnym.

5/ Po dziś dzień największą zagadką pozostaje jednak to, kto zabił Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Źródła zgodnie milczą na ten temat. Istnieją jednak pewne przesłanki, dla których można wskazać rycerza, z ręki którego mógł zginąć Wielki Mistrz. Otóż był nim Mszczuj ze Skrzyńska z rodu Łabędziów. Zgodnie z panującym zwyczajem zwycięzca otrzymywał w posiadanie ekwipunek pokonanego. Nie bez znaczenia może pozostawać fakt, iż właśnie pachołek Mszczuja, Jurga, miał odnaleźć zwłoki Wielkiego Mistrza, przynosząc swemu panu złoty pektorał z relikwiami. Poza tym w kościele w Kijach, związanym właśnie z rodem Łabędziów, miał znajdować się ornat uszyty z szaty Urlicha von Jungingena.

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


APEL KOMITETU PARAFIALNEGO 

Szanowni Parafianie. Jak Państwo wiedzą rozpoczynamy na dobre realizację projektu udoskonalenia systemu oświetlenia w kościele oraz zapewnienia informacji medialnej w kaplicy. Jest to projekt ogromny, który dość pechowo zbiegł się w czasie z koniecznością całkowitej zmiany systemu alarmu przeciwpożarowego. Z tego względu, podobnie jak w przypadku zmiany dachu na naszym kościele, zwracamy się do Państwa o wsparcie.  Podobnie jak przy projekcie zmiany dachu, darczyńcy będą otrzymywać w podzięce i uznaniu ich hojności symboliczne świadectwa, tym razem nie dachówki, a żarówki. Liczymy na Państwa pomoc. Bóg zapłać.


 

KOMUNIKAT KONSULATU GENERALNEGO 

„Szanowni Państwo, Przesyłamy poniższy komunikat dotyczący informacji na temat podróżowania z dowodem osobistym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do 31 grudnia 2020 r. Informacja dotycząca możliwości podróżowania do Wielkiej Brytanii przez posiadaczy polskich dowodów osobistych także po planowanym opuszczeniu przez to państwo Unii Europejskiej

„Brexit – podróżowanie z dowodem osobistym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do 31 grudnia 2020 r” Obywatele polscy będą mogli podróżować do tego kraju na podstawie ważnego dowodu osobistego do 31 grudnia 2020 r. niezależnie od tego, czy umowa określająca warunki opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo zostanie podpisana – informują władze brytyjskie. Dokument określający politykę Zjednoczonego Królestwa w tej kwestii jest dostępny na brytyjskich stronach rządowych: https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi informacjami dotyczącymi praw obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w Zjednoczonym Królestwie po planowanym Brexicie: https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights/Brexit_en”  - Konsulat Generalny RP w Manchesterze.


 

 


Msze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00
11.00            
16.15 Harrogate -   1 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 i 3 niedzielę miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

  

 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE