Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie w Poradni Życia Rodzinnego powinny się zgłosić na ostatnie spotkanie u Ks. Proboszcza. Można się umówić telefonicznie. Przypominamy, że badanie Protokół Kanoniczego Badania Stanu Wolnego Narzeczonych - powinno się odbyć na 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia Sakramentalnego Małżeństwa. Kolejny Kurs Przedmałżeński odbędzie się:


KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ZIMOWA 2019

W SOBOTĘ 2 MARCA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 

             

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA,

godz. 18:15 – 2. konferencja  – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I w kawiarni ośrodka


W NIEDZIELĘ 3 MARCA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2

 

godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej

godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

 


RADOSNA INFORMACJA DLA PARAFIAN Z PONTEFRACT I OKOLIC - od Nowego Roku 2019 w kościele angielskim pw. św. Józefa w Pontefract przy Back Street WF8 1NL za zgodą miejscowego proboszcza Fr. Simon Lodge wielkiego czciciela bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - Msza Święta w języku polskim będzie sprawowana dwa razy w miesiącu w 2 & 3 niedzielę miesiąca zaś w 4. w Normanton w kościele św. Jana Chrzciciela przy Newland Lane - WF6 1 BA. W Harrogate od 1 stycznia 2019 roku będzie Msza Święta w języku polskim tylko w 1 niedzielę miesiąca.

      

 

 

 

z Biuletynu ...

           A ty siej. A nuż coś wyrośnie.      A ty - to, co wyrośnie - zbieraj.

           A ty czcij - co żyje radośnie,      A ty szanuj to, co umiera. (J. Kaczmarski)

Pojawiłam się w naszej Parafii wiele, wiele lat temu, zupełnie znikąd i zupełnie obca. Wtedy to przygarnęła mnie pod swoje skrzydła kobieta zupełnie niezwykła - pani Irena Porecka. Nie ona jedna podała mi pomocną dłoń,  to fakt, ale ona to w ciągu następnych lat, wytrwale uczyła tego, co stało się podstawą mojej działalności na niwie społecznej - uczyła determinacji i wytrwałości w pracy na rzecz Wspólnoty. Praca społeczna, jako taka, była mi przedtem obca, co więcej jako przybyszce z Polski, rocznik 1969, pamietającej bardzo dobrze stary system, kojarzyła się źle. Znałam wprawdzie ze studiów pojęcie Małej Ojczyzny, ale był to dla mnie  abstrakt. Tutaj w Leeds namacalnie doświadczyłam istnienie tego cudu. Każdy człowiek powinien znaleźć w życiu jakąś pasję, która pozwoli mu realizować się, która pozwoli mu poczuć wiatr w skrzydłach. Dla wielu z nas tym czymś może być praca społeczna, wolontaryjna, charytatywna. Różnie można nazwać to, co robimy, ale cel będzie jeden i ten sam - umacnianie Polskiej Społeczności, przechowywanie tradycji i wiary. W pracy wolontaryjnej najpiękniejsza jest jej dobrowolność, świadomość celowości i paradoksalnie jej niezarobkowy charakter. To wspieranie własnym wysiłkiem wybranej przez siebie społecznie i ideologicznie pozytywnej inicjatywy jest tym, co socjobiologowie porównują z solidnym zastrzykiem oksytocyny. Choć ludzie pracujący społecznie za swą pracę nie otrzymują wynagrodzenia materialnego, nawet, jak jest to w przypadku naszej Parafii, zwrotu kosztów poniesionych w celu wykonywania tej pracy, każdy, kto choć raz był wolontariuszem dobrze wie, jak wiele gratyfikacji niematerialnych wolontariat ze sobą przynosi - by wymienić satysfakcję, radość, poczucie bycia potrzebnym, jako przykład. Znów kłania się socjobiologia.

 

Pięknie o tej pracy mówił św. Jan Paweł II, w którego nauczaniu nie brakowało tematów nawiązujących do idei czynnej miłości caritas, zachęcających do apostolstwa miłości, świadczonej na rzecz Wspólnoty. Człowiek jest stworzony do bycia użytecznym. Człowiek realizuje się przez pracę i służbę innym. Każdy z nas może służyć drugim, na odmienny sposób. A jako że z natury swej jesteśmy istotami społecznymi, powinniśmy w życie społeczne włączać się, do czego szczerze pragnę Państwa w tym nowym roku kalendarzowym, zachęcić. Społeczność nasza zgromadzona wokół Kościoła potrzebuje otwartych umysłów, silnych rąk, zapału i miłości. Każdy z nas ma jakiś talent, jakiś dar. Nie wykorzystanie go jest czystym marnotrawstwem…

Zakończył się kolejny rok w naszej Parafii. Działalność Ośrodka i Kościoła oparta jest  właśnie na idei wolontariatu. Dlatego chciałabym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy w roku ubiegłym czynnie włączali się w pracę nad umacnianiem tej naszej małej Ojczyzny. Dziękuję przede wszystkim Komitetowi, na czele którego stoi Rada, której mam ogromny zaszczyt przewodniczyć. Na czele Rady stoi oczywiście Ksiądz Proboszcz. Pozostali członkowie Rady to: Zygmunt Green (skarbnik), Daniel Babynko (sekretarz), Wojciech Dybikowski (refernt Gift Aid), Joasia Calder, Lidia Gulmantowicz, Wanda Kaczmarska, Katarzyna Sławska, Renata Wroniecka, Jurek Lesiak, Edek Sławski i Jarek Zarzyński. Komitet to także następujące sekcje:

Kopertkowa (Państwo którzy wspólnie liczą pieniądze złożone w ofierze): Joanna Aftowicz, Janina Grochocińska, Wanda Kaczmarska, Alfreda Kużmicka, Barbara Malach, Ewelina Nykiel, Henryka Pasternak, Alicja Piesiewicz, Krystyna Pol, Halina Rożkowiec, Józefa Sawicka i Krzysztof Wroniecki.

Kościelna (Panie, które dbają o bieliznę ołtarzową, alby, obrusy itd): Janina Epstein i Alina Sztyrbicka, zakrystianin - Edward Janik.

Kwiatowa (Panie odpowiedzialne za zakup kwiatów i dekorację florystyczną w Kościele i kwiaty wokół kościoła): Danuta Biedka, Jadwiga Hernik, Barbara Malach i Krystyna Pol. Charytatywna (jej członkowie zajmują się zbiórką pieniędzy na chorych i potrzebujących w naszej Parafii oraz dwa razy w roku przygotowaniem i dystrybucją paczek dla nich): Danuta i Ryszard Biedka, Elżbieta Brzezińska, Teresa Cieszewska, Susan Hepworth, Wanda Kaczmarska, Janusz Pióro, Mirek Stanisławski i Lusia Szymańska.

Poza Komitetem w pomoc w tworzeniu naszej Wspólnoty zaangażowane są rodziny członków Rady i Komitetu oraz nasi przyjaciele, czyli: Gosia Lesiak z córkami Lidia i Natalią, Dorotka i Karolinka Sławskie, Ewa i Ben Pickersgill, Zuzanna Sawicka z córkami Adą i Elą, Justyna Zalewska i Mike Lowels, Ewelina i Szymon Kozik, Maciek Bildziuk, Leszek Dębski, Wojtek Ciula, Anita i Arek Skwierawscy z dziećmi, Kordian Kochowicz, Tomek Sudomir, Matt Ions, Krzysztof Mróz oraz najmłodsi członkowie naszej wspólnoty - uczennice klasy GCSE - Agata Wroniecka (i jej młodszy brat Paweł), Oliwia Sudol, Marzena Stefaniszyn, Marzena Solczak i Karolina Madaj .

Ogromnym Wsparciem moralnym i duchowym są Organizacje Kombatanckie – Związek Weteranów i RBL. Przewodniczącym pierwszej jest Prezes Stanisław Guscin nasz duchowy opiekun.

Ogromnej pomocy w roku ubiegłym doświadczyłam od Stowarzyszenia Patriae Fidelis, jego członków i ich rodzin - a więc od Renaty i Pawła Bednarskich, Piotra Cieraszewskiego, Romana Kumina, Arka Laska, Magdy i Jarka Skorków, Marcina Stanisławskiego (Prezesa PF) oraz Kingi i Jarka Zarzyńskich.

Ogromne zasługi na polu pracy społecznej ma Koło Żywego Różańca z niesamowitą Irenką Kawalec, jako Prezeską. Nie wolno zapomnieć o Polskiej Szkole z równie niesamowitą Tereska Hough jej Kierowniczką oraz zespole pedagogicznym; o  Harcerzach, którym przewodzą Zuzanna Sawicka i Daniel Babynko, o naszym Teatrze Fredreum znów z Danielem Babynko na czele.

A czy wolno zapomnieć o Zygmuncie Green(ie), Sebastianie Brzyszczyku, Scholi Pierwszego Dnia Tygodnia z Marcinem Zajączkiem na czele, scholii Ostatniego Dnia tygodnia Agaty Kuli, Kasi Sławskiej i Wojtka Ciuli, Ryszardzie Biedka, Grzegorzu i o Edwardzie Janiku? Oni wszyscy tworzą oprawę muzyczna Mszy.

Jak Państwo widzą jest nas wielu i zapewne kogoś pominęłam.  Przepraszam. Jest nas wielu, ale wciąż zbyt mało…

Panią Irenę Porecką będziemy żegnać w piątek o godz. 11.00. 23 grudnia zasnęła w Panu. Była wspaniałym człowiekiem. Mam wobec niej ogromny dług wdzięczności za to, że pokazała mi, jak wyrażać miłość wobec świata poprzez bycie użyteczną, poprzez pracę dla dobra Wspólnoty, służbę jej, za to,  że pokazała mi, czym jest Caritas. Dziękuję Pani  Ireno. Magdalena Ions

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


Odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda  2018/2019

Plan odwiedzin będzie podawany sukcesywnie w „Biuletynie”

ROZPOCZĘCIE - godz.13.00                  +                    ZAKOŃCZENIE – do  godz. 20.30

CEL  ODWIEDZIN: wspólna modlitwa, błogosławieństwo, rozmowa duszpasterska, wspólne poszukiwanie dróg jeszcze 
                              lepszego budowania wspólnoty parafialnej.

PRZYGOTUJMY:   stół nakryty obrusem (jeśli to możliwe białym), krzyż, zapalone świece, Pismo Święte (jeśli posiadamy) i 
                             wodę święconą.

 

PONIEDZIAŁEK – 7.01.2019r. - LEEDS  LS 17  CZ.I &II -Primley Raod Drive; Primley Park Drive; Sandhill Oval; Moor Allerton Drive; Talbot Avenue; Benteliffe Gardens;Stainburn Crescent; Stainburn Drive; Carr Manor Crescent; Carr Manor Walk; Carr Manor Road; Carr Manor Place; Leafield Drive; Buck Stone Oval; Birkdale Walk; Alwoodley Lane; Edgbaston Close; The Mount.; Blacmor Court;

WTOREK  -  8.01.2019r.  -  LEEDS  LS 17  CZ.III & CZ.IV  -  Mape Craft; High Ash Crescent; High Ash Drive; Linton Drive; Linton View; High Moor Crescent; Allerton Grove; The Spinney; Barfield Crescent; Plantation Av.; Plantation Gardens; Linton Avenue; Linton Rd; The Moorlands; Maple Craft; Moorland Gardens; Kings Croft Gardens; Highwood Avenue; Stongote Road; Street Lane; Street Lane West; Stainburn Road; Wyncliffe Gardens; Allerton Grange Rise; Allerton Grange Close.; Nunroyd Avenue; Highwood Avenue

ŚRODA – 9.01.2019r. - LEEDS  LS 9; 10 & 11 “ADRESY STAŁE”  - Chatswood Av.; Aberfield Close; Thorpe Gardens; Southleigh Gr.; Allenby Rd.; Southleigh Dr.; Neville Row; Grovehall Dr. Waincliffe Crescent; Allenby Drive; Strathmore View; Lincoln Green Court; Spring Close Avenue

CZWARTEK  -  10.01.2019r.  -  LEEDS  LS 15  -Field End Road; Jean Avenue; Temple Gate Ave.; Barwick in Elmet; Kelmscott Grove; Cartmell Drive; Coronation Parade; Templsgate Avenue; Lakeland Court; Moresdale Lane; Farm Road; Poole Road; Coldweel Rd;

PIĄTEK - 11.01.2019r.  - LEEDS  LS 11 - “ADRESY NOWE”  -Ks. Prob. umówi się telefonicznie.

PONIEDZIAŁEK – 14.01.2019r. - LEEDS  LS 3; 4; 5 & 6  - Kings Alfreds Green, Porkland Dr.; King Alfreds Way; Walmsley Road; Winstanley Tarrace; Vesper Tarrace; Vesper Gate Crescent; Argie Avenue; Eden Crescent; Burley Road; Woodsley Road;

WTOREK - 15.01.2019. - LEEDS  LS 14 & 24 & 25 - “ADRESY STAŁE”  -  Whinmoor Cr.  Tarnside Dr.; South Parkway Av.; South Park Way; Southwood Cr.; Barley Hill Rd.; Almsford Oval; Spring Grove; Poplar Grove; Woodfield Rd.; Rasedgle Cl.; Mount Street; Stanks Drive; Baggart Hill Crescent; Baggart Hill Rd.; Kentmere Av.; The Rein;

ŚRODA – 16.01.2019r. -LEEDS  LS 18  &  19 - “ADRESY STAŁE” -Victoria Close; Hawksworth Road; Victoria Drive; Stanhope Drive;Newlaithes Road; Stoney Croft; Brownbarrie Drive; Greenbanks Avenue; Stanhope Ave; Church Road; King George Avenue;

CZWARTEK  -  17.01.2019r.  HARROGATE - “ADRESY STAŁE” - Rosedgle Close; Hollins Crescent; Woodfield Road; Almsford Oval; Poplar Grove; Woodfield Gardens; Knaresborough Road; Unity Grove; Eavestone Grove; Kennion Road; Robert Crescent; Bramham Dr,;

PIĄTEK  -  18.01.2019r.  -  HARROGATE -  - “ADRESY STAŁE” I “nowe adresy”; - Hartwith Drive; Burnby Close; Stanhope Dr.; Back Granvile Road.; Knocx Avenue; St. Andrew Av.; Fountains Av.

PONIEDZIAŁEK  -  21.01.2019r.  - LEEDS  LS12 - “ADRESY STAŁE”

WTOREK  -  22.01.2019r.  -  LEEDS  LS12 - “nowe adresy”;-Ks. Prob. umówi się telefonicznie

ŚRODA  -  23.01.2019r.  -  OTLEY & IKLEY  -“ADRESY STAŁE”

CZWARTEK - 24.01.2019r.- LEEDS  LS13 - “ADRESY STAŁE”  -Ks. Prob. umówi się telefonicznie

PIĄTEK – 25.01.2019r. - LEEDS  LS 13 - “nowe adresy”;  -Ks. Prob. umówi się telefonicznie.


 

 


Msze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00
11.00            
16.15 Harrogate -   1 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 i 3 niedzielę miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

  

 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE