Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

 

 

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.).  

 

Głosowanie w obwodach utworzonych w Wielkiej Brytanii odbędzie się w dniu głosowania w kraju.Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

 

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

*najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

*nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

*nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

*nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

*posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

*zostanie wpisana do spisu wyborców.

 

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl

 

Nazwisko,  Imię (imiona) Imię ojca, Datę urodzenia, Numer ewidencyjny PESEL, Miejsce pobytu wyborcy za granicą, Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu, Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).Osoby nie posiadające dostępu do komputera lub z jakichś względów nie mogące dokonać samodzielnie rejestracji, proszone są o wypełnienie kartki wyłożonej z tyłu kościoła i oddanie jej do sklepiku lub Ks. Proboszcza.

 


Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy skan listu jego Ekscelencji Ambasadora RP w Zjednoczonym Królestwie na temat "Brexitu".
Prosimy o zpoznanie się z jego treścią.

 

Ważne odnośniki:

https://londyn.msz.gov.pl/pl/brexit/

https://www.gov.uk/eusettledstatus

 

 


KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ADWENTOWA 2019 – ROZPOCZNIE SIĘ

W SOBOTĘ 30 LISTOPADA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św.
godz. 18:00 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. I      

W NIEDZIELĘ 1 GRUDNIA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. II, a po Mszy Świętej
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 

z Biuletynu ...REFLEKSJA EKOLOGICZNA NA ŚW. FRANCISZKA

W miniony piątek wspominaliśmy w liturgii Św. Franciszka, to okazja do refleksji nad naszym stosunkiem do otaczającego świata i nad piętnem jakie odciskamy na otaczającej nas rzeczywistości. Do refleksji takich jesteśmy zresztą aktywnie zachęcani przez media. Wszak sam książę Harry skarży się że ma problemy z wstaniem z łóżka, jak pomyśli, ile zła światu wyrządzamy, a to zamknie się nam centrum miasta, by dzieci mogły poprostestować w godzinach szkolnych przeciwko złu ekologicznemu jakie dzieje się naszej planecie, a to dziewczę lat 16 przemówi w ONZ i nakrzyczy na bardzo ważnych dorosłych. Po prostu od tematu uciec się nie da. A już zwłaszcza od tego ocieplenia globalnego. Jest to jeden z moich tematów ulubionych. Dlaczego? Ano proszę posłuchać. 30 lat temu niejaki James Hansen miał wystąpienie, prawdziwie wstrząsające, w Senacie USA.

W upalny czerwcowy (a to istotne) dzień roku 1989, roztoczył on zebranym, zgrzanym politykom, wizję katastrofy globalnej, związanej z emisją gazów cieplarnianych. Były w tej wizji burze, wichury i głód, no i upał nie do wytrzymania. Wizja ta przy panującej w senacie duchocie była przekonująca i stosowne dyrektywy zostały wydane. Przez następne lata w oparciu o prognozę Hansena tworzono dalsze modele ocieplenia i apelowano o redukcję stosownych gazów. Co za tym szło rosły ceny energii, bo tak to już bywa, że kiedy podejmowane są inicjatywy wielkich zmian to i kanały dystrybucji dóbr się zmieniają i ktoś zwykle na tym zaczyna korzystać. Dochodziło w tym ostatnim trzydziestoleciu do absurdów nie z tej ziemi, a nasi przyjaciele ekolodzy to nawet wystąpili z projektem ustawowego karania z urzędu Global Warming Denial (czyli zaprzeczanie ocieplaeniu).

W ciągu tych szalonych 30 lat wykreowano nam najdłuższy kryzys energetyczny w historii cywilizcji. Zmieniono całkowicie obraz przemysłu. Warto wspomnieć ,że w ramach działań proekologicznych w Ameryce południowej wcięto hektary puszczy, żeby zapewnić areał pod uprawy biopaliw. Afrykańskie dzieci zatrudniano w kopalniach kobaltu w Kongo, żeby zwiększyć wydobycie surowca potrzebnego do akumulatorów w samochodach elektrycznych. Humanitaryzm pełną gębą. A całe to szaleństwo, do którego zaraz jeszcze wrócę, z powodu proroctwa pana Hansena. Zresztą, nie ma co narzekać, bo jesteśmy  świadkami cudu ewidentnego, bo wg Hansena powinno nas już tu na tej planecie nie być, no bo susze, huragany i takie tam inne. A jesteśmy. 30 lat minęło i nadal mamy lód na Grenlandii, którego miało już w większości nie być i nic nie wskazuje na to, że poziom wód podniesie nam się o te prorokowane 7 m w ciągu następnych 70 lat. To może chociaż nastąpiły wzmożenia klimatyczne? Tu statystyki są równie wredne i bezlitosne. Nie. Nawet koszty rzekomych zmian, czyli zniszczeń, relatywnie nie wzrastają. Sam model zmian klimatycznych Hansena skompromitował się i przyznano to nawet w „ Journal of Cimate”. Okazało się, że efekt cieplarniany jest skutecznie niwelowany przez naturalne mechanizmy pogodowe. Straszenie nas wieczną zmarzliną lub Saharą w powiazaniu z naszą działalnością na tej planecie naprawdę niewiele ma sensu. W ciągu ostatnie milenium, bez naszego wkładu, miały już miejsce zmiany klimatyczne. Są one cykliczne. Były okresy "średniowiecznego ocieplenia klimatu" w IX-XIII wieku oraz "małej epoki lodowcowej" w XV - XVIII wieku, no i oczywiście mamy wzrost temperatury w ostatnich latach.    W trakcie ocieplenia średniowiecznego Wikingowie skolonizowali Grenlandię. Kiedy temperatury zaczęły opadać, porty Grenlandii zaczęły zamarzać, zamarł handel z Islandią i Norwegią, skończyła się trawa dla bydła. Populacja wyspy zaczęła wymierać z głodu. Kiedy John Cabot w 1497 roku dopłynął na Grenlandię, zastał tam jedynie opustoszałe osady, a w kościele zapisy, że ostatni ślub odbył się tam kilkadziesiąt lat wcześniej. Nikt już jednak nie żył. Osadnicy nie doczekali pomocy... Podczas "średniowiecznego ocieplenia klimatu" w Anglii kwitła uprawa winorośli. Z kolei w czasach "małej epoki lodowcowej" londyńscy handlarze na zamarzniętej Tamizie rozstawiali zimą kramy.

Po co zatem to całe zamieszanie ze zmianami klimatycznymi? Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o ekonomię. Właśnie dla przykładu, dowiedzieliśmy się tego lata, że Unia Europejska nałoży nowy podatek. 0,8 euro od każdego kilograma spalonego plastiku. Zapłaci każdy Europejczyk, a pieniądze pójdą wprost do budżetu Unii. Ktoś przyjął założenie, że taki model trzeba zastosować, i już. Niewiele odbiega to od metod leninowskich. Całym procesem rządzi głębokie przekonanie, że urzędnik może sterować gospodarką jak mistrz szachowy pionkami i ograć ludzką naturę. Zawsze dla jej „dobra”. Czy wiedzą Państwo na przykład, że koszt recyklingu wielokrotnie przewyższa korzyści środowiskowe? Dla przykładu, przeciętna holenderska rodzina zużywa 15 kg plastiku rocznie, recykling pozawala oszczędzić 26 kg co2. Mechaniczne przetwarzanie – zbieranie, segregowanie, mycie, obsługa kolektorów transport, mielenie i przetwarzanie – kosztuje razem 700 euro. Albo szaleństwo z ropą.   W dyrektywie z 1997 roku Unia ratowała nas jednak przed benzyną. Uznano, że pojazdy na ropę mniej spalają paliwa, toteż mniej szkodzą. Postanowiono przestawić cały program ruchu samochodowego na diesla. Były subwencje, dopłaty i ruszyła rzeka pieniądza. Teraz odwrotnie. Zainteresujmy się może skąd ta zmiana uczuć. A rurka plastikowa? Miłościwa Unia Europejska plastikiem zaczęła się interesować w 1994 roku. Wówczas jednak zachęcała do korzystania z niego!  Dyrektywa wprowadzała wtedy ograniczenia w gospodarce leśnej, były zapisy przeciwko marnotrawstwu papieru i zachęty do korzystania z plastiku. Były też hojne dopłaty do skupu makulatury. Nie do wiary? Komisja Europejska ma długą historię ratowania nas przed katastrofami, które sama wykreowała. Zatem kiedy czcimy Św. Franciszka niech pochłonie nas refleksja nad światem nas otaczającym, niechaj będzie on rzeczowa, krytyczna i w oparciu o twarde fakty, a nie ckliwe rzężenia dobrze opłacanych ideologów. Czego sobie i Państwu życzę. (M.I)

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


DOŻYNKI PARAFIALNE - Niedziela 20.10 - SUMA DZIĘKCZYNNA - GODZ. 11:00

Obrzęd Dożynkowy na Dużej Sali Parafialnej ZARAZ PO SUMIE O GODZ.12:15.
Komitet Parafialny zaprasza Parafian nie tylko na stoiska, ale każdego kto chce coś wystawiać lub sprzedawać.

 


 

 

APEL KOMITETU PARAFIALNEGO 

Szanowni Parafianie. Jak Państwo wiedzą rozpoczynamy na dobre realizację projektu udoskonalenia systemu oświetlenia w kościele oraz zapewnienia informacji medialnej w kaplicy. Jest to projekt ogromny, który dość pechowo zbiegł się w czasie z koniecznością całkowitej zmiany systemu alarmu przeciwpożarowego. Z tego względu, podobnie jak w przypadku zmiany dachu na naszym kościele, zwracamy się do Państwa o wsparcie.  Podobnie jak przy projekcie zmiany dachu, darczyńcy będą otrzymywać w podzięce i uznaniu ich hojności symboliczne świadectwa, tym razem nie dachówki, a żarówki. Liczymy na Państwa pomoc. Bóg zapłać.


 

KOMUNIKAT KONSULATU GENERALNEGO 

„Szanowni Państwo, Przesyłamy poniższy komunikat dotyczący informacji na temat podróżowania z dowodem osobistym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do 31 grudnia 2020 r. Informacja dotycząca możliwości podróżowania do Wielkiej Brytanii przez posiadaczy polskich dowodów osobistych także po planowanym opuszczeniu przez to państwo Unii Europejskiej

„Brexit – podróżowanie z dowodem osobistym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do 31 grudnia 2020 r” Obywatele polscy będą mogli podróżować do tego kraju na podstawie ważnego dowodu osobistego do 31 grudnia 2020 r. niezależnie od tego, czy umowa określająca warunki opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo zostanie podpisana – informują władze brytyjskie. Dokument określający politykę Zjednoczonego Królestwa w tej kwestii jest dostępny na brytyjskich stronach rządowych: https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi informacjami dotyczącymi praw obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w Zjednoczonym Królestwie po planowanym Brexicie: https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights/Brexit_en”  - Konsulat Generalny RP w Manchesterze.


 

 


Msze Święte

Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
9.30 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 8.00
11.00            
16.15 Harrogate -   1 niedziela miesiąca
Pontefract -   2 i 3 niedzielę miesiąca
Normanton - 4 niedziela miesiąca
19.00       19.00 19.00 18.30

 

wiecej >>>


Wydarzenia

  

 Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE