Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

„Fredreum­ - Leeds”
zarys historii zespołu

Próby stworzenia kół artystycznych były podejmowane niemal od pierwszych chwil osiedlania się Polaków w Leeds.

Powstały miedzy innymi formacje tj.: „Kujawy”, pod przewodnictwem inż. Stanisława Polankiewicza, zespół ludowy „To i Hola” oraz zespół wokalny pań „Kwiaty z Leeds”, prowadzony przez p. Zofię Skalską. Wkrótce zostały one jednak rozwiązane Niektórzy członkowie postanowili opuścić miasto, a ci którzy pozostali na stałe, utworzyli zespół „Fredreum - Leeds”. Pomysłodawcą nazwy był S. Chmielewski członek grupy a były mieszkaniec Przemyśla, w którym działa do dnia dzisiejszego Zespół Amatorski im. Aleksandra Fredry – „Fredreum”.

W pierwszym okresie swojej działalności, zespół wystawił dwie sztuki w reżyserii inż. Henryka Lipińskiego: „Grube Ryby” M. Bałuckiego i „Kwaterę nad Adriatykiem” N. Sadka.

Aktorzy wówczas występujący: Józef Wisz, Janina Winnik, Wanda Krukowicz, Leon Malinowski, Anna Stanisławska, Mirosław Stanisławski, Stefan Chmielewski, Stanisław Świercz i Kazimierz Skalski. Komedia „Grube Ryby” była wystawiona dwukrotnie w Leeds, a następnie w Halifax, Huddersfield, Manchester, Bradford, Doncaster, Sheffield, Nottingham, Derby, Leicester, Scunthorpe i Swindon. Z „Kwaterą nad Adriatykiem” zespół odwiedził trzynaście polskich ośrodków.

„Fredreum-Leeds” cieszyło się popularnością, toteż liczba członków wzrastała. Dołączyli: S. Skotna, L. Kozłowska, H. Lipińska, R. Mierzejewska - Sielicka, J. Tadeusiak. J. Zeidler, S. Bogacz i T. Vere-Bujnowski. W powiększonym gronie, zespół wystawił wiele rewii, nie tylko w Leeds, ale i w sąsiednich miastach.

Oprócz szerzenia polskiej kultury i sztuki, „Fredreum-Leeds” obrało sobie za cel działalność charytatywną. Fundusze zebrane podczas przedstawień przekazano na budowę polskiego kościoła w Leeds i dotację na POSK.

Ze względu na przedwczesną śmierć dwóch członków: Wandy Krukowicz i Kazimierza Skalskiego, jak również z powodu wyjazdu reżysera Henryka Lipińskiego, zespół zawiesił swoją działalność. Po trzyletniej przerwie, został reaktywowany w roku 1992. Ten drugi okres działalności rozpoczął przygotowaniem krótkiego programu artystycznego na zabawę andrzejkową, która odbyła się 28.11.1992. Impreza była dużym sukcesem artystycznym i dochodowym, czego efektem było przekazanie funduszy na pomoc Polakom na Wschodzie.

W kwietniu 1993 wystawiono rewię pt. „Na 102 wszystko gra” i „Bal Świętojański” z programem kabaretowym. Dochód przeznaczony został na Polską Szkołę w Leeds i na radiofonizację sceny w POK. Rewię również wystawiono w wielu innych ośrodkach, a po występie w Nottingham, zebrane pieniądze przekazano na konto Medical Aid for Poland. W sierpniu 1997 dochód z kolejnej rewii przekazano na rzecz powodzian w Polsce. W 1994r., w dniach 14 - 19 listopada siedmioosobowa delegacja „Fredreum - Leeds” wyjechała do Polski, na zaproszenie Stowarzyszenia Artystycznego „Fredreum” z Przemyśla na obchody uroczystości 125-lecia ich działalności. Tam zorganizowano „wieczór poezji emigracyjnej” wyrażający przejścia, gehennę, a także zwycięstwa i humor polskiej emigracji. W maju 1996 roku „Fredreum – Leeds” gościło w Anglii 25-cio osobowy zespół „Fredreum” z Przemyśla, który wystawił wodewil pt. „Romans Batiara” pióra braci Budzyńskich i komedię „Damy i Huzary” A. Fredry, w czterech polskich ośrodkach: Leeds, Manchester, Melton Mowbray i w Londynie w POSK-u, gdzie dał dwa występy.

„Fredreum-Leeds” było bardzo aktywną grupą. Oprócz przedstawianych rewii zajmowało się programami podczas obchodów rocznicowych, świąt narodowych w Leeds i w okolicznych miastach.

Do główniejszych występów tego rodzaju można zaliczyć Program na 50-lecie polskich spadochroniarzy, oraz 50-lecia istnienia polskiej parafii w Leeds w 1997.

W 2001 roku wystawiony został wodewil pt. „Cygańska Miłość Chwilę Trwa”(Scenariusz pióra A. Stanisławskiej). Program wystawiony był również w wielu ośrodkach polskich w Anglii. Na jesień 2005 r. swoją premierę miał kolejny wodewil pt. „Troszeczkę ziemi i trochę słońca”, również wg scenariusza A. Stanisławskiej. Wkrótce potem „Fredreum- Leeds” przechodzi kolejny kryzys - przyczyny wiekowe jak i stan zdrowia nie pozwala członkom na kontynuowanie pracy. Pomimo tego, pod batutą Zofii Skalskiej, kierownika muzycznego, zorganizowano występ na 60-cio lecie istnienia polskiej parafii w Leeds. Po rocznym urlopie zdrowotnym, wraca reżyserka(A. Stanisławska) i za zgodą całego zespołu, rozpoczyna się „kampania werbująca” młodych ludzi - rodaków nowo przyjezdnych z Polski, w celu zasilenia zespołu. W konsekwencji tego, do „Fredreum” ,na pierwszym zebraniu, dołącza aż 14 osób. Nie wszystkim jednak odpowiada praca w zespole. Ostatecznie z narybku zostaje 10 wspaniałych, utalentowanych, bardzo chętnych do pracy na scenie, młodych ludzi, w większości członków istniejącej już od wielu miesięcy scholii „Pierwszego dnia tygodnia”.

Z okazji obchodów czterdziestolecia „Fredreum - Leeds”, „młody” zespół wystawił komedię A. Fredry pt. „Dwie Blizny”, która została przyjęta z ogromnym entuzjazmem. Młodzi pokazali kunszt i zaangażowanie czym zachwycili publiczność. Również i „stary” zespół udowodnił, że nie brak mu werwy prezentując rewię pt. „Kartki z pamiętnika”.

 

Przez ostatnia dekadę dość dużo się zmieniło. Wielu pasjonatów aktorstwa pożegnało się z teatrem. Cześć założyła rodziny, inni powrócili do ojczyzny, jeszcze inni zawiesili swoją działalność z przyczyn zdrowotnych.

W nowym składzie „Dwie Blizny” A. Fredry udało nam się wystawić gościnnie w Polish Housing Society w Penhros 22.10.2009 roku oraz na Palaver Festival w Manchester w 2012 roku, a niedługo potem w Leeds. Przez następne lata do 2017 roku, przygotowywaliśmy się do dwóch projektów teatralnych. W dniach 16 i 18 czerwca 2017 wystawiamy sztukę Witolda Budzyńskiego pt. „Babcia Winna”. 

 

Pozyskaliśmy nowych aktorów, z którymi trwają prace nad realizacją kolejnych projektów. Obecnie do składu naszego zespołu należą: Anna Stanisławska, Patrycja Polewka, Anna Dziczek, Maria Paluch, Ewa Iwaniuk, Joanna Dors, Magdalena Martindale, Lucyna Taras, Marcin Zajączek, Paweł Kula, Daniel Babynko, Jarosław Gawryluk. Nasze projekty nie obyłyby się bez profesjonalnej pomocy osób takich jak: Piotr Szlaużys i Mirosław Stanisławki (scenografia, dekoracje), Zygmunt Green (nagłośnienie/ oświetlenie) i pomocy komitetu parafialnego w Leeds.

W sierpniu 2017 odbyły się warsztaty teatralne zorganizowane przez Marcina Zajączka, które zostały poprowadzone przez aktorów z teatru im J. Dormana „Dzieci Zagłębia” w Będzinie, którzy wprowadzili zespół w tajniki aktorstwa.

Obecnie pracujemy na 3 nowymi projektami, które mamy nadzieje, ujrzą światło dzienne w niedalekiej przyszłości.