Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

NIEDZIELA,10 MARCA 2019;
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU;

9:00 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI 

9:30 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla małżonków
          Joanny i Jarosława Puźniaków z okazji 8. rocznicy ślubu oraz dla Ich synów Maksymiliana, Fryderyka i Amadeusza

10:30 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI

11:00 –Za śp. bratową + Zofię i Jej męża + Henryka Jentasów - dar intencji od pani Wandy Lewandowskiej z rodziną

Pontefract16:15 –  O Błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci - dar intencji od mamy Marii Simpson

19:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie dla córek z okazji
            Ich urodzin - dar int. od mamy Anny

 


 

PONIEDZIAŁEK, 11 MARCA 2019;
Dzień powszedni;

10:00 –Za śp. rodziców + Eleonorę i + Kazimierza Szwedzińskich oraz siostrę + Barbarę - dar intencji od dzieci

 


 

WTOREK,12 MARCA 2019;
Dzień powszedni;

10:00 –W Bogu wiadomej intencji oraz za śp. ciocię + Władysławę - dar intencji Barbary

11:00 – POGRZEB ŚP. + Maureen Mary FITZ

 


 

ŚRODA, 13 MARCA 2019;
Dzień powszedni - rocznica wyboru papieża Franciszka;

11:00 –Za śp. syna + Marka Dmocha z okazji Jego urodzin - dlar intencji od mamy Emilii

 


 

CZWARTEK, 14 MARCA 2019;
Dzień powszedni;

10:00 –Za śp. tatę + Czesława Madejczyka w dniu 37 rocznicy śmierci i mamę + Helenę - dar intencji od córek Krysi i Geni z
           rodziną

19:00 –Do Bożej Opatrzności  z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego i zdrowie za
           wstawiennictwem św. Jana Bosko dla syna Jakuba Rosłoniec z okazji 13. rocznicy urodzin, oraz o zdrowie dla rodziców,
           a Jego dziadków Krystyny i Tomasza z okazji urodzin i imienin - dar intencji od mamy i córki Magdaleny 

 


 

PIĄTEK, 15 MARCA 2019;
Dzień powszedni; III miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego;

10:00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

10:30 – Za śp. babcię + Emilię i dziadka + Józefa z okazji rocznicy Ich śmierci - dar intencji od wnuczki Madzi z rodziną

18:00 – GODZINA ŚWIĘTA - okazja do spowiedzi świętej

18:30 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ    

19:00 –Za śp. dziadków + Mariannę i + Stanisława Gińko oraz zmarłych z rodziny ++ Gińko - dar intencji od wnuczki Lucyny
            Taras z rodziną

 


 

SOBOTA, 16 MARCA 2019;
Dzień powszedni;

8:30 – Za śp. + Marię Osolińską i + Annę Baxtet - dar intencji od sąsiadki Heleny Bednarz z rodziną

14:00 – CHRZEST - Maja Alina JACKIEWICZ

 

I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

18:30 – Za śp. tatę + Romana Łukaszczyk z okazji urodzin i teściową + Helenę Szymaniak z okazji imienin oraz zmarłych z Ich
             rodzin - dar intencji od córki i synowej Renaty

 


 

NIEDZIELA,17 MARCA 2019;
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU;

9:00 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI 

9:30 –Za śp. kochaną sąsiadkę + Irenę Porecką - dar intencji Barbary Malach z rodziną

10:45 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI

11:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Członków Rady Administracyjnej
            i Komitetu Parafialnego i Ich Rodzin oraz wszystkich wspierających Ich pracę i troskę o dobro materialne naszej Parafii -
            dar intencji od Ks. Proboszcza z prośbą o Błogosławieństwo Boże na nową Kadencję Komitetu Parafialnego

Pontefract 16:15 –  - - - - - - - - - - - - - - - -   INTENCJA   WOLNA   - - - - - - - - - - - - - - - -

19:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego na egzaminy i dorosłe życie
             oraz zdrowie dla córek Ani i Kasi Klekot z okazji Ich 18 rocz. urodzin - dar int. od rodziców i rodzeństwa z rodzinami