Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

NIEDZIELA, 18 LISTOPADA 2018;
33 ZWYKŁA, Dzień Ubogich;

9:00 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI            

9:30 –Za śp. + Jana Baczkowskiego w 11. miesięcznicę po śmierci - dar intencji od żony Heleny z dziećmi w wnuczkami

9:30 –BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Nicola WIERNOSZ

10:30 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI

11:00 – Za śp. żonę + Kazię Rabuszko w rocz śmierci - dar int. od męża Edwarda z dziećmi

11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Julia SKIBA

Harrogate 16:30 –Za śp. tatę + Andrzeja Lewandowskiego - dar intencji od córki Anny z narzeczonym Michałem

Leeds      19:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla małżonków Barbary i
                           Przemysława Kukla w 5 Rocz. Ślubu /odn. przyrzeczeń/

 


 

PONIEDZIAŁEK, 19 LISTOPADA 2018;
Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy;

10:00 – Za śp. + Annę i + Wojciecha Kurdzielów - dar intencji od pani Heleny Stockiej

10:30 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI

 


 

WTOREK,20 LISTOPADA 2018;
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera;

10:00 –Za śp. tatę + Józefa Krzemińskiego w dn. 29. rocz. śmierci - dar int. p. B. Malach

10:30 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI

18:30 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI

19:00 –Za śp. tatę + Zbigniewa Pogonowicza w 30. dzień po śmierci i śp. dziadka

                               + Kazimierza w 5. rocznicę śmierci - z daru córki Iwony z rodziną; oraz śp. brata

                               + Marcial Cruz zmarłego 5.11.br. na Filipinach - dar intencji żałobnej na udział

                               w pogrzebie od brata z żoną Iwoną i Ich dziećmi

 


 

ŚRODA, 21 LISTOPADA 2018;
Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny;

10:30 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI

11:00 –Za śp. rodziców z obu stron + Bronisławę i + Piotra oraz + Emilię i + Kazimierza, wujka + Salę, męża Tadeusza i córkę
            Krystynę - dar int. od p. Heleny Stockiej

 


 

CZWARTEK, 22 LISTOPADA 2018;
Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.;

10:00 – Za śp. + Piotra i +Ludwikę Sudnik oraz Ich ++ rodziców - dar int. od Ali Piesiewicz

10:30 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI

18:30 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI

19:00 –Za śp. mamę + Annę Kurdziel w rocznicę śmierci i ojca + Wojciecha - dar intencji od syna Tomasza

 


 

PIĄTEK, 23 LISTOPADA 2018;
Wspomnienie św. Klemensa I, pap. i męcz.;

10:00 – Za śp. rodziców + Janinę i + Ludwika Młynarczuk - dar int. od córki Alicji Piesiewicz

10:30 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI

18:30 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKAMI

19:00 –Za śp. + Stanisławę i Stanisława Suchanowskich oraz zmarłych z rodzin Międał i Gińko - dar intencji od rodziny pp.
            Taras

 


 

SOBOTA, 24 LISTOPADA 2018;
Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Dung-Laco i Tow.;

8:30 – Do Chrystusa Ukrzyżowanego o siły w chorobie i zdrowia dla Zofii Jentas

14:00 –CHRZEST - Maxymilian Adam KAWALEC

14:00 –CHRZEST - Nicole TRZASKO

 

XXXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY

18:30 – Za śp. rodziców + Helenę i + Zbigniewa Broda oraz + Zuzannę i + Eugeniusza Wołkowskich - dar intencji od dzieci
             Wiesławy i Artura Wołkowskich

19:30 – 20:00 –NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH Z WYPOMINKA

 


 

NIEDZIELA, 25.11.2018;
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA; 

9:30 –Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie - dar
          intencji mamy Teresy

10:30 –NABOŻEŃSTWO DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego oraz zdrowie dla syna
             Mikołaja Dębskiego z okazji 12. rocznicy urodzin - dar intencji od rodziców i rodzeństwa

Normanton 16:15 –ZA ŚP. ++ ZALECANYCH MODLITWIE KOŚCIOŁA W WYPOMINKACH

Leeds 19:00 –Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha Świętego oraz zdrowie dla córki
                     Nadii Łapińskiej w 6. rocznicę urodzin, oraz o dar zdrowia i siły w niesieniu krzyża cierpienia dla ojca Wiesława
                     Łapińskiego - dar intencji od rodziców Elwiry i Rafała oraz siostry Bianki