Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

OFIARODAWCOM- którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę:

20/10/2019 + Kopertki- £ 65-50p. + Ofiary Gift Aid - £ 477-75p.  +  na tacę - £ 521-44p.

 

PREZES PARAFII DZIĘKUJE 

Prezes Parafii dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój czas i ofiarowali zapał i entuzjazm, by po raz kolejny przygotować i przeprowadzić Dożynki.  Jak zwykle były to rodziny Państwa Green, Lesiaków, Pickersgillów, Sławskich i Wronieckich. Dziękuję także Paniom: J. Calder, J. Epsten, K. Flis, L. Gulmantowicz, T. Hough, H. Krajewskiej, W. Kaczmrskiej, I. Kawalec, H. Pasternak, K. Pol, M. Rosłoniec,  A. Sokołowskiej, M. Solczak, A. Smolińskiej  i J. Zalewskiej. oraz Panom. P. Bednarskiemu, M. Bildziukowi, G. Dziewulskiemu,  K. Kochowiczowi, J. Skorkowi, T. Sudomirowi, i M. Zajączkowi. Bardzo specjalne podziękowania składam naszemu nowemu zespołowi artystycznemu "Polanki", pod kierownictwem Marzeny Stefaniszyn, dzięki której uporowi zespół ten powstał oraz Izie Kwincie-Kołakowskiej - choreografce. Dziękuję tez ogromnie Agacie Dworak-Kuli i Grzegorzowi Dziewulskiemu, którzy zapewnili oprawę muzyczną. A zespół Polanki to: Ania, Marta i Bogumiła Chmiel, Diana i Claudia Chorczuk, Gabi Hetman, Nelly i Sofie Stępniewskie, Renata i Felicja Bednarskie, Elsie, Sylwia i Monika Baker, Róża Stefaniszyn i Elena Starzyńska. Gratulujemy, dziękujemy i prosimy o jeszcze. Wszystkim Państwu dziękuję za przybycie i wsparcie imprezy. Zysk w wysokości 1015 GBP został przekazany na potrzeby Parafii. I warto wspomnieć, że i tym razem na wierne swe sługi Pan deszczu nie zesłał.